Vé Vinpearl 2 chiều

 • Cáp treo 2 chiều
 • Người lớn: 700,000đ
 • Người cao tuổi: 550,000đ
 • Trẻ em: 550,000đ
 • Em bé: dưới 1 mét miễn vé
 • Tặng voucher ẩm thực người lớn 200,000đ
 • Tặng voucher ẩm thực trẻ em 100,000đ
 • Khuyến Mãi đến 31/5

Vé Vinpearl Nha Trang

Vé Vinpearl 1 chiều

 • Cáp treo 1 chiều
 • Người lớn: 550,000đ
 • Người cao tuổi: 450,000đ
 • Trẻ em: 450,000đ
 • Em bé: dưới 1 mét miễn vé
 • Khuyến Mãi đến 31/5

Vé Vinpearl Nha Trang

Vé Vinpearl sau 16h00

 • Cáp treo 2 chiều
 • Người lớn: 450,000đ
 • Người cao tuổi: 350,000đ
 • Trẻ em: 350,000đ
 • Em bé: dưới 1 mét miễn vé
 • Khuyến Mãi đến 31/5