Vé Vinpearl 2 chiều

 • Cáp treo 2 chiều
 • Người lớn: 880,000đ
 • Người cao tuổi: 690,000đ
 • Trẻ em: 650,000đ
 • Em bé: dưới 1 mét miễn vé

Vé Vinpearl Nha Trang

Vé Vinpearl 1 chiều

 • Cáp treo 1 chiều
 • Người lớn: 780,000đ
 • Người cao tuổi: 650,000đ
 • Trẻ em: 640,000đ
 • Em bé: dưới 1 mét miễn vé

Vé Vinpearl Nha Trang

Vé Vinpearl sau 16h00

 • Cáp treo 2 chiều
 • Người lớn: 440,000đ
 • Người cao tuổi: 350,000đ
 • Trẻ em: 340,000đ
 • Em bé: dưới 1 mét miễn vé