Vé Vinpearl 2 chiều

 • Cáp treo 2 chiều
 • Người lớn: 880,000đ
 • Người cao tuổi: 630,000đ
 • Trẻ em: 630,000đ
 • Em bé: dưới 1 mét miễn vé
 • Tặng voucher ẩm thực người lớn 300,000đ
 • Tặng voucher ẩm thực trẻ em 150,000đ

Vé Vinpearl Nha Trang

Vé Vinpearl 1 chiều

 • Cáp treo 1 chiều
 • Người lớn: 640,000đ
 • Người cao tuổi: 480,000đ
 • Trẻ em: 480,000đ
 • Em bé: dưới 1 mét miễn vé

Vé Vinpearl Nha Trang

Vé Vinpearl sau 16h00

 • Cáp treo 2 chiều
 • Người lớn: 400,000đ
 • Người cao tuổi: 320,000đ
 • Trẻ em: 320,000đ
 • Em bé: dưới 1 mét miễn vé